קוד אתי

יובהר, כי מזרחי אלון אינו יועץ ואינו מספק שירותי ייעוץ פנסיוני מתוך כלל הגופים הקיימים במשק . אלון מזרחי הינו מתכנן פיננסי ובעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני המשווק מוצרים פנסיונים ,מוצרי ביטוח ומוצרים נוספים בגינם הינו זכאי לעמלות ישירות מהיצרנים ,חברות הביטוח ובתי השקעות השונים במשק עבור כל מוצר ביטוח ע"פ ההסכמים איתם הוא עובד מולם , כמו-כן במקרים מסוימים הסוכנות גובה עבור שירותיו תשלום נוסף ישירות מהלקוח/מעסיק .
לצורך הכנת תוכנת פיננסית במידת הצורך ייעזר בבעלי מקצוע מהתחומים הבאים :
 • יועץ מס / רואה חשבון בסוגיות מיסוי מורכבות .
 • יועץ השקעות במקרים של יעוץ בהשקעות ללקוחות שמבקשים חשיפה והסבר בתחום
 • עו"ד לענייני ירושה והעברה בין דורית .
 • יועץ משכנתאות והלוואות – במקרים של בדיקת הלוואות קיימות ואו מחזור משכנתאות
 • יועץ השקעות אלטרנטיביות כגון – הלוואות חברתיות השקעות בנדל"ן וחברות סטרטאפ .
בכל אחד מהמקרים במידה ויהיה צורך להיעזר במי מבעלי התפקידים הנ"ל תעשה פנייה רק לאחר קבלת אישור בכתב מהלקוח ובהסכמתו המלאה , המידע והתוכן שיימסר למי מבעלי המקצוע יהיה לצורך גיבוש התוכנית ע"פ מטרות הלקוח ויעדים כלכליים שהוגדרו מראש , היה והלקוח ירצה לקבל שירות נוסף מי בעלי המקצוע ההתקשרות תהיה באחריותו ובהסכם התקשרות בנפרד שלא במסגרת ההסכם הנ"ל כולל עלויות הכרוכות בכך .

קוד אתי

 1. תמיד ולפני הכל האינטרס של הלקוח קודם ונמצא בעדיפות עליונה .
 2. השירות יינתן ללקוח ברמה המקצועית הגבוהה ביותר תוך שמירה על יושרה והגינות .
 3. השירות יינתן באופן אובייקטיבי כנדרש .
 4. במידה ויתגלה ניגוד עניינים יעדכן המתכנן את הלקוח בהתאם והמשך הטיפול יישקל מחדש .
 5. המתכנן יפעל מתוך כבוד הדדי ללקוח ולמי שייעזר בשירותיו לטובת עריכת התוכנית .
 6. המתכנן מקפיד להיות מעודכן בתכנים מקצועיים לטובת הלקוחות שלו ומתן מענה מקצועי ועדכני
 7. המתכנן ישמור את המידע בגין הלקוח ולא יעביר או יפיץ מידע זה ללא הסכמת הלקוח .
 8. המתכנן יפעל בחריצות ויקפיד על מסגרות הזמנים כפי שיוגדרו עם הלקוח .
 

פגישת ייעוץ

השאירו פרטים לתיאום פגישה, בה נוכל לתכנן את הבטחון הפיננסי שלכם ושל משפחתכם.
תכנון פיננסי ופנסיוני, תכנון פרישה וביטוח
050-4454590
עיצוב אתר: סטודיו עדנה ריקלין